Công trình khu dân cư Center Hill

    Công viên trung tâm CX8 Thi công xây thô 24 căn nhà: 12 căn nhà dãy L2 (L2.13 – L2.23) và 12 căn nhà dãy L3 (L3.13 – L3.24) Thi công 28 căn từ L15.1 – L15.15, từ L21.1 – L21.13 Thi công 22 căn dãy L22.1 – ...
Xem thêm