Đóng

 

 

1

Công viên trung tâm CX8

2

Thi công xây thô 24 căn nhà: 12 căn nhà dãy L2 (L2.13 – L2.23) và 12 căn nhà dãy L3 (L3.13 – L3.24)

3

Thi công 28 căn từ L15.1 – L15.15, từ L21.1 – L21.13

4

Thi công 22 căn dãy L22.1 – L22.3, L17, L16.20 – L16.31

5

Thi công 24 căn dãy L15.16 – L15.27, L21.14 – L21.25

 

 

 

Dự án Related