Đóng

Dự án hạ tầng tại xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc – Kiên Giang

Hình ảnh thi công

Dự án Related