Đóng

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Lãnh đạo CityHouse xác định:

Tầm nhìn:

Trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trên lĩnh vực xây dựng bằng sự nỗ lực trong nghiên cứu, sản xuất và thực thi nhiệm vụ của các thành viên. Cùng với sự phát triển của mình, Công ty CityHouse cam kết luôn có trách nhiệm cao với cộng đồng và xã hội, đồng thời duy trì, củng cố lòng tin của khách hàng/chủ đầu tư và toàn thể CB-NV.

Sứ mệnh:

Tất cả vì chất lượng và thỏa mãn yêu cầu cao nhất của khách hàng, đó là trách nhiệm của mỗi thành viên trong Công ty CityHouse.

Nhiệm vụ:

Đảm bảo chất lượng công trình đáp ứng đúng theo yêu cầu của pháp luật, nâng cao tinh thần phục vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng/chủ đầu tư.