Đóng

GardenA1

 

GardenA2

 

GardenA4

 

GardenA5

2

Thi công nhà phần thô 3 căn G3.10, I4.14, I4.15. Thi công nhà phần thô và hoàn thiện mặt đứng ngoài nhà, cổng hàng rào 02 căn I4.9, G3.6

3

Thi cong cong vien CX6

4

Thi công hoàn thiện mặt đứng ngoài nhà và cổng hàng rào 2 lô L6.6, lô L3.7

 

 

 

 

Dự án Related